Hakkımızda

HİZMET SUNUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

     5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile birlikte Ülkemiz nüfusunun tamamının sosyal güvenlik kapsamına alındığı dikkate alındığında, sosyal güvenlik hizmetlerine ilişkin işlemlerin hacmi ve evrakların yoğunluğunun çok büyük bir boyutta olması nedeniyle bilgi teknolojilerinin etkin bir biçimde kullanımını zorunlu hale gelmiştir.

     Bilgi teknolojileri kapsamında Kurumumuza bağlı merkez ve taşra ünitelerine, sağlık hizmet sunucularına, işverenlere, sigortalılara, emeklilere ve sosyal güvenlik kapsamında bulunan diğer tüm vatandaş ve paydaşlarımıza yönelik yazılım projelerinin hayata geçirilerek hizmete sunulması, Genel Müdürlüğümüz görevleri arasında yer almaktadır.

      Bu görev kapsamında, sosyal güvenlik hizmetlerinin en kaliteli, en hızlı ve en güvenli bir şekilde yerine getirilebilmesi için hastane, eczane, işveren, emekli, sigortalı ve hak sahiplerimize yaklaşık 5400 iç ve dış uygulama ile 7/24 kesintisiz bir şekilde hizmet sunulmaktadır.

     Vatandaşlarımızın tek bir dokunuşla emeklilik talebinde bulunması, bürokrasiye takılmadan, yorulmadan dijital ortamda emeklilik işlemlerini yürütmesi hedeflenmiş ve emekliliğe başvuru uygulaması e-devlet kapısına taşınmıştır.

     Sağlık alanında çok sayıda uygulamayla sadece Türkiye’de değil, dünya’da da öncü duruma gelinmiştir.  Medula-Hastane, Medula-Eczane, Medula-Şahıs Ödemeleri ve Medula-Optik uygulamaları vasıtasıyla kaliteli hizmet ve veri üretilmesi sağlanmış, sağlık kuruluşlarına yapılacak ödeme işlemlerine hız ve doğruluk getirilmiştir.

     Sosyal sigorta alanında yürütülen işlemlerin tamamı elektronik ortama taşınmıştır. Prim teşviklerinden yararlanan işverenlerimizin şartları sağlayıp sağlamadıklarının elektronik ortamda kontrolüne imkan sağlanmış, asgari ücret desteği ve kısmi prim ertelemeleri işverenlerin başvurusuna gerek kalmadan sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilmiş, muhtasar ve prim hizmet beyannamesi pilot olarak belirlenen illerde uygulamaya geçirilmiş, borcu yoktur yazılarının elektronik  ortamda alınabilmesi sağlanmıştır.

      Gerekli altyapı çalışmaları tamamlanarak 1.11.2010 tarihinden itibaren vatandaşa yönelik uygulamalar e-devlet kapısına taşınmaya başlanmıştır. Vatandaş başvurusuna dayalı tüm hizmetlerin e-devlet kapısına taşınması, vatandaştan istenilen bilgi ve belgelerin ise ilgili kurumlardan e-devlet aracılığı temin edilerek vatandaşlarımızı yormadan tek tuşla beyana dayalı bir sistem kurulması hedeflenmiştir. Kamu kurumları içerisinde kullanılan e-devlet uygulamalarının tıklanma sayısının % 37’sini Kurumumuzun sunduğu hizmetler oluşturmaktadır. e-devlet kapısındaki hizmetlerimizde kesintisizlik oranı ise % 98.5 ’e ulaşmıştır.

     Uzman personelimizce, İl müdürlüklerimiz ve sosyal güvenlik merkezlerimiz sürekli izlenmekte, uygulamalarda kesinti olup olmadığı merkezden kontrol edilmektedir. Ayrıca taşra teşkilatındaki teknik personele düzenli eğitimler verilmekte ve sosyal güvenlik merkezlerimiz belirli periyotlar halinde ziyaret edilmektedir.

      Eski yazılım mimarisiyle hazırlanmış yazılımlar yeni nesil yazılım mimarisiyle yeniden yazılmakta, yazılımı tamamlanıp test işlemlerinden başarıyla geçen uygulamalar işletime alınmaktadır.

       Bütün bu dijital hizmetlerin yanı sıra vatandaşlarımız sorun ve isteklerini Ülkemizin en büyük çağrı merkezlerinden biri olan ALO 170 çağrı merkezimize 7/24 iletebilmektedirler. On ayrı lokasyonda kurulu bulunan çağrı merkezlerimizdeki 1567 çalışanımız ile ayda ortalama 1,5 milyon çağrıya cevap verilmektedir.