8.07.2022 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
2024-2028 Dönemi Stratejik Plan Hazırlık Çalışmaları Genelgesi Hakkında Duyuru

.

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
Duyuru.pdf
Stratejik Plan Genelgesi.pdf