26.05.2023 SİGORTA PRİMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7440 Sayılı Kanun Kapsamındaki Kurum Alacaklarının Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Süresinin Uzatılmasına Dair Duyuru

.

Ekler
Duyuru Metni.pdf İndir