13.06.2024 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Aile Hekimlerince Reçete Edilebilecek İlaçlar Hakkında

Bilindiği üzere 18.05.2024 tarihli ve 32550 sayılı Resmî Gazete ile Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) değişiklikleri yayımlanmıştır.

Yapılan düzenlemeler de dahil olmak üzere; Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde yer alan ve SUT hükümleri kapsamında düzenlenen sağlık raporuna istinaden aile hekimlerince de reçete edilebilecek etkin madde ve ilaçların listesi ekte yer almaktadır.

Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesi haftalık olarak güncellenmekte ve değişiklikler haftalık olarak yayımlanmaktadır.

Tüm ilgililere önemle duyurulur.

Ek : İlaç Listesi

Fotoğraf Galerisi
Belgeler
Duyuru Metni.pdf
Duyuru Eki.xlsx