10.08.2022 GENEL SAĞLIK SİGORTASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde Yapılan Düzenlemeler Hakkında Duyuru 2022/31

.

Ekler
12.+MADDE+DUYURUSU (3).pdf İndir
12.MADDE-YAYIM_.xlsx İndir