17 Haziran 2022 Cuma EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Fiyat Farkı Uygulamaları Eğitimi


Fiyat Farkı Uygulamaları Eğitimi

Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Merkezi Başkanlığı tarafından Kurumumuz Merkez Birimlerinde mal ve hizmet alımıyla ilgili iş ve işlemleri yürüten personele yönelik olarak 4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunları ile ilgili Fiyat Farkına İlişkin Esaslar hakkındaki, 5202, 5203 ve 5546 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararları, ek-5 ve ek-6 konularını içeren "Fiyat Farkı Uygulamaları Eğitimi” 15.06.2022 tarihinde Balgat Erdoğan Özen Konferans Salonunda Kamu İhale Uzmanı Osman Kılıç tarafından yapılmıştır. Eğitim soru-cevap kısmı sonrasında tamamlanmıştır. Eğitim yetkilisine Başkanlığımızın hazırladığı Belgeli Esnaf Hatıraları Kitabı ve teşekkür belgesi takdim edilmiştir.


Resim Galeri


Video Galeri