19 Ekim 2023 Perşembe STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Kamu Denetçiliği Kurumu Uygulamaları Eğitimi Düzenlendi


Kamu Denetçiliği Kurumu Uygulamaları Eğitimi Düzenlendi

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığının taşra teşkilatında görevli personele düzenlediği “Kamu Denetçiliği Kurumuna İlişkin İş ve İşlemler Eğitimi” 19 Ekim 2023 tarihinde gün boyu süren etkinliklerle gerçekleştirildi. Uzaktan erişim teknolojileri aracılığıyla online olarak düzenlenen eğitimin açılış konuşmasını Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Esen yaparken, eğitime taşra teşkilatında Kamu Denetçiliği Kurumuna ilişkin iş ve işlemlerle görevli toplamda 300 personel katılım sağladı.

Eğitimin açılışında yaptığı konuşmada Sosyal Güvenlik Kurumu Strateji Geliştirme Başkanlığının, Kurumun muhasebe kayıtlarını tutmak, mali hizmetleri yürütmek, uluslararası kurum ve kuruluşlarla ilişkilerini takip etmek, Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşların desteklediği projeleri yürütmek gibi kapsamlı sorumluluklarının olduğunu belirten Strateji Geliştirme Başkanı Bünyamin Esen, “Bu sorumluluk alanlarından biri de Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen taleplere SGK adına gerekli cevapları vermek, Kurum Başkanlığımıza verilen tavsiyeleri aktarmak ve gerekli düzenlemeler için danışmanlık yapmaktır” dedi.

“Çalışma hayatımızda birlikte daha iyisini nasıl başarırız?” sorusuna cevap aradıklarını ve Kurumumuzca düzenlenen Çalışan Memnuniyet Anketi’ne bu hususta çok önem verdiklerini belirten Başkan Esen sözlerine “2023 yılı Çalışan Memnuniyet Anketimiz önümüzdeki günlerde yayımlanmış olacaktır. Aktif olarak bu ankete katılımlarınızı, sorunların tespiti ve çözümü sürecinde bizlere destek vermenizi bekliyoruz” diye devam etti.

EYT sürecinde 2 milyona yakın kişiye aylık bağlanması, borçlanmaların gerçekleştirilmesi, hizmet çalışmalarının düzeltilmesi gibi milyonlarca işlemin kısa bir sürede tamamlanması amacıyla yoğun mesai harcayan tüm SGK personeline teşekkürlerini ileten Bünyamin Esen, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Kurum Başkanımız sayın Dr. Raci Kaya adına taşra teşkilatında fedakârca çalışan tüm personeli canı gönülden tebrik ettiğini iletti.

Eğitimin ikinci oturumunun açılış konuşmasını Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanı Mustafa Duman gerçekleştirdi. Konuşmasında hizmetlerin etkili ve verimli şekilde yürütülmesinde ekip uyumunun önemine işaret eden Duman, “Tüm personelimizle özverili ve karşılıklı anlayış stratejisini benimseyerek daha iyi, daha verimli ve daha güçlü bir kurum haline geleceğiz” dedi.

Yönetim Hizmetleri ve Koordinasyon Şube Müdürü Nedim İleri tarafından verilen eğitimlerde, Kamu Denetçiliği Kurumundan gelen karar türleri, karar türü bazında yapılması gereken işlemlerin detayları, KDK işlemlerine ait istatistiki verilerin raporlanması, Kamu Denetçiliği Kurumunca Kurum Başkanlığımıza gönderilen KDK işlemlerinin 2014/3 no’lu Genelge çerçevesinde noksansız ve zamanında yapılması hususları ayrıntıları ile ele alındı.


Resim Galeri


Video Galeri