Aylık İstatistik Bültenleri
Önceki aylara ait bültenlere ulaşmak için lütfen görmek istediğiniz yıl ve ayı seçiniz.


Sigortalı İstatistikleri


Sağlık İstatistikleri


Mali İstatistikler


Primsiz Ödemeler Istatistik

Metaveri
Revizyon ve Hata Politikası
Ulusal Veri Yayınlama Takvimi