Celalettin  SIVACI

Celalettin SIVACI

YÖNETİM KURULU ÜYESİ (HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINI TEMSİLEN)

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

2002 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünde Devlet Bütçe Uzman Yardımcısı olarak başlamıştır.

Aynı Genel Müdürlükte 2005 yılında Devlet Bütçe Uzmanı, 2011 yılında Daire Başkanı olmuştur.

Halen, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.