A
a

Çalışanlara Sağlanan Haklar


Sosyal güvenlik sistemimizde 3 ana sigorta olup, çalışanlara;

  • Kısa vadeli sigorta kollarından; geçici iş göremezlik ödeneği ödenmesi, sürekli iş göremezlik veya ölüm geliri bağlanması, cenaze, emzirme ve evlenme ödeneği verilmesi,
  • Uzun vadeli sigorta kolundan yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı bağlanması, yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi yapılması ile cenaze ve evlenme ödeneği verilmesi,
  • Genel sağlık sigortasından sağlık hizmetlerinden yararlandırılmaları,

sağlanmaktadır.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir