A
a

Sosyal Güvenlik Müfettişleri İçin Leonardo Projesi


Projenin Adı: Denetim Elemanlarının Avrupa İstihdam ve Sosyal Politikaları Hakkında Mesleki Eğitimi

Projeyi Yürüten Birim: SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Başlangıç ve Bitiş Tarihleri: 01.10.2007 - 31.12.2008

Proje Maliyeti ve Finansman Kaynakları: 88.600 Avro

Projeyi Hazırlayanlar: SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

Projeden Faydalananlar: SGK, Sosyal Güvenlik Müfettişleri Derneği

Projenin Gerekçesi, Amacı ve Hedefleri: Avrupa Birliği (AB) Mesleki Eğitim Programı olan Leonardo da Vinci Programı, AB’ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir programdır. Bunun için mesleki eğitim  alanındaki ülkelerarası işbirliği projelerine hibe desteği verilmektedir.

 

Bu projeyle, Türkiye’nin sosyal güvenlik reformunu uygulama aşamasını yakından takip etmekte olan ve aksaklıkları rehberlik stratejisiyle gidermeye çalışacak denetim elemanlarının; Almanya, Fransa, İngiltere, İrlanda ve Avusturya’da 9 haftalık süre dahilinde mesleki eğitim alması öngörülmüştür.

Bu kapsamda, Avrupa istihdam ve sosyal politikalarının uygulamalarının öğrenilerek uluslararası deneyim kazanılması, mesleki yabancı dil bilgisinin arttırılması, uluslararası kuruluşlar ve AB ile diyalog geliştirilmesi, mesleki geleceğe yönelik ufuk açılması, mesleki bilgi ve becerilerin arttırılması planlanmıştır. AB ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin sürdürülmesi ile Türkiye’de iş kazaları ve meslek hastalıklarının oranının düşürülmesi, sosyal korumacılığın yüksek düzeylere çıkarılması, sosyal dışlanmanın engellenmesi, kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve sosyal yardımların çeşitliliği konularında ilerlemeler kat edilmesi hedeflenmiştir.


Galeri

Ekler
leonardo_denetim_eleman_avrupa_istihdam_sosyal_politikalar_hakkinda_mesleki_egitimi.pdf İndir