2013/11 Sayılı Genelgede Değişiklik Öngören 2019/11 Sayılı Genelge

4B İş Göremezlik Raporu Çalışmazlık Beyan İşlemleri Hakkında Duyuru

4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması

Türkiye-Almanya Danışma Günleri

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Provizyonlarının İşverenlerce Görüntülenebilmesi Hakkında Duyuru

İşverenlere Önemle Duyurulur

4/c İsteğe Bağlı Tahsilatları Hakkında Duyuru

Emekli Olup Yeniden Çalışacak Olan Sigortalıların Bildirimleri