A
a

HİTAP (Hizmet Takip Programı) - HİTAP Hizmet Dökümü


HİTAP (Hizmet Takip Programı)

HİTAP ve HİTAP kayıtlarında hata olması halinde başvuru

HİTAP, 4/1-c sigortalılarının, atanma, nakil, derece, kademe, terfi, unvan değişikliği, ücretsiz izin, açık süre, ek gösterge gibi özlük bilgilerinin ve toplam hizmet süreleri ile hizmet kayıtlarına göre emeklilikte tabi olunan yaş bilgisinin yer aldığı Kurumumuz programdır.

E-devlet sistemi üzerinden HİTAP kayıtlarının görüntülenmesi mümkündür.  

HİTAP’ ta yer alan bilgiler, sigortalıların çalıştığı kurum/kurumlarınca girilmekte olup herhangi bir hata tespit edilmesi halinde sigortalılarca halen veya son defa çalışılan kuruma başvurulması gerekmektedir.

 

HİTAP Hizmet Dökümü

HİTAP dökümünün  resmi belge niteliği

E-devlet sistemi üzerinden alınan hizmet belgesi, çalışılan kamu kurumlarınca yapılan bildirimleri göstermektedir. Kamu kurumlarının, sigortalılar emekli olana kadar bu bilgileri değiştirme ve güncelleme yetkisi bulunmaktadır. Programa internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumlu olup, aktarılacak bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmî belge olarak geçerlidir.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir