A
a

Sigortalı İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirimi


Sigortalı İşe Giriş Bildirimi

5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılan Kişileri Çalıştıran İşverenlerin Sigortalı İşe Giriş Bildirim Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıran iş verenler, bu kapsamda ilk defa veya tekrar çalıştırmaya başlattıkları kişileri en geç sigortalılık başlangıcından itibaren on beş gün içinde e-sigorta yoluyla Kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Ayrıca yer değiştirmek suretiyle naklen başka bir kamu idaresine atanarak çalışmaya başlayanların en geç göreve başladıkları tarihten itibaren 15 gün içinde bildirimlerinin yapılması gerekmektedir.

Sigortalı İşten Ayrılış Bildirimi

5510 sayılı Kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (c) Bendi Kapsamında Sigortalı Sayılan Kişileri Çalıştıran İşverenlerin Sigortalı İşten Ayrılış Bildirim Yükümlülüğü

5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan kişileri çalıştıran işverenler sigortalılığın sona ermesi halinde bu durumu en geç işten ayrılışı takip eden on gün içerisinde e-sigorta yolu ile kuruma bildirmekle yükümlüdürler.

Herhangi bir belge/fotoğraf eklenmemiştir